İhracat

Firmamızın ihracat yapmış olduğu ülkeler arasında Güney Amerika'da Şili, Batı Asya ve Avrupa'da Almanya,Yunanistan, İngiltere, İspanya, Cezayir, Rusya, Belarus, Makedonya, Romanya, Macaristan, Çekoslavakya, Ukrayna, Bulgaristan, Bosna Hersek, Moldova Ortadoğu'da Ürdün, İran Kafkas bölgesinde ise Azerbaycan, Türkmeniztan ve Gürcistan olmak üzere toplam 25 ülkeye ihracat yaparak ülkemiz ekonomisine döviz girdisi sağlarken kalitesini de kabul ettirmiş olup bunu dünya çapına yaymaya çalışmaktadır. Bu çalışmalar doğrultusunda kendi sektöründeki yurtdışı ve yurtiçi pazar payını arttırarak aynı oranda cirosunu da yükseltmeyi hedeflemektedir.