Pansa ve TermoClass Kombi bağlantı seti 8 parçadan oluşmakta olup birinci sınıf pp-r malzemeden imal edilmiştir. Kombi bağlantı setileri,orjinal ambalajı içerisinde 1 adet kombi temiz su tesisat girişi için 1/2'' pislik tutucu filtre, 1 adet radyatör dönüş tesisatı için 3/4'' pislik tutucu filtre, 1 adet Radyatör tesisat dönüşü için 3/4'' Küresel vana, 1 adet kombi temiz su tesisat girişine 1/2'' Küresel vana, Kombi soğuk su tesisat girişi ve sıcak su tesisat çıkışı için 2 adet 1/2'' rakor ve Kombi radyatör tesisat giriş ve çıkışlarına 2 adet 3/4'' rakor bulunmaktadır. Kombi bağlantı setinde Her dört rekor gurubu için yarım parmak ve üç çeyrek birinci sınıf conta ürünlerin hediyesi olarak gönderilecektir.

Kombi Bağlantı Seti Elemanları


1/2 '' Pislik Tutucu Filtre : Kombinin Soğuk su tesisat girişine bağlanır ve mevcut su şebekesinde bulunan pas, çakıl v.b. içine girerek kombinin arızalanmasına neden olabilecek katı partiküllerin kombinin içine girmeden çok küçük tel kafeslerde tutulmasını sağlar. Periyodik aralıklarla uygun bir anahtar vasıtasıyla açılmalı ve içerisindeki tel kafes basınçlı suyla yıkanmalıdır.

3/4 '' Pislik Tutucu Filtre : Kombinin Kalorifer tesisat dönüşüne bağlanır ve mevcut kalorifer tesisatında ve radyatörlerde oluşabilecek korozyondan kaynaklanan katı partiküllerin içine girerek kombinin arızalanmasına neden olmadan çok küçük tel kafeslerde tutulmasını sağlar. Periyodik aralıklarla uygun bir anahtar vasıtasıyla açılmalı ve içerisindeki tel kafes basınçlı suyla yıkanmalıdır.

3/4'' ve 1/2'' Küresel Vanalar : Kombinin Kalorifer tesisat dönüşüne pislik tutucu filtrenin altına bir diğeri de şebeke suyu girişinde bulunan pislik tutucu filtrenin altına bağlanır. Pislik tutucuların temizliği gibi herhangi bir nedenden dolayı kombinin içinde bulunan suyun boşaltılması gerktiğinde tüm tesisatta bulunan suyu boşaltmak zorunda kalmamak için kullanılır.

3/4'' ve 1/2'' Rakorlar : Kombinin Kalorifer tesisat gidiş ve dönüşüne bir diğeri de şebeke suyu giriş ve sıcak su çıkışa bağlanır. Kombinin arızalanması gibi her hangi bir nedenle tesisatın sökülmesi gerktiğinde oynar başlıklı rakorları uygun bir anahtar vasıtasıyla sökerek kombiyle tesisatı birbirinden ayırabiliriz.